Ben je werkzaam in de bouw? Meld je aan bij Opstap!

 Opstap Personeelsdiensten is een personele dienstverlener gespecialiseerd in Grond-,Weg- en Waterbouw. Wij beschikken over een selecte groep vakbekwaam personeel met de juiste diploma's, meerdere jaren werkervaring en een brede kennis van de sector. Onze vaklieden zijn betrouwbaar, gemotiveerd en beschikken over de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en gereedschappen. Onze organisatie biedt ondersteuning voor infra projecten in heel Nederland en denken graag mee met onze opdrachtgevers. Wij kennen de sector, het werk en hebben persoonlijk contact met onze werknemers.

In de grond-, weg- en waterbouwsector zijn goede vakmensen schaars. Bovendien is het moeilijk om benodigde mankracht vooraf, per dag in te plannen. Te veel vaste mensen in dienst is kostbaar.

Opstap Personeelsdiensten beschikt over ervaren en vakbekwaam grond-, weg- en waterbouw personeel. Onze vakmensen in de GWW zijn individueel vanaf één dag in te huren voor projecten in heel Nederland. Ze beschikken allen over de vereiste ervaring en opleiding, hebben eigen vervoer en zijn minimaal VCA-gediplomeerd.

Opstap is aangesloten bij de ABU (Algemene Bond Uitzendorganisaties). Wij ontlenen onze flexibiliteit aan de CAO voor uitzendkrachten en hebben daardoor een sterk toegevoegde waarde m.b.t. de branche CAO Bouwnijverheid. Met name op het gebied van diversiteit aan contractvormen. Daarnaast hanteren wij de branche CAO voor de (vakkracht) regelingen zoals die voor intermediairs verplicht worden gesteld in de ABU CAO Flexkrachten en de uitwerking van het vakkrachtenbeginsel zoals opgenomen in de CAO Bouwnijverheid. Opstap hanteert de loontabellen van de CAO Bouwnijverheid vanaf de eerste werkdag.

Wij stellen als personeelsdienst hoge eisen aan kwaliteit en veiligheid. Wij zijn gecertificeerd volgens kwaliteitsnorm NEN 4400-1 en VCA. Dit geeft de opdrachtgever zekerheid dat er gewerkt wordt volgens de kwaliteit- en veiligheidseisen.

BIJ DE BOUW

De intake van de kandidaten geschiet bij de mensen thuis, hierdoor kunnen wij beter inschatten hoe de persoonlijke situatie is en is een juiste match binnen handbereik. Door deze werkwijze te hanteren kunnen wij adequaat handelen wanneer we een vacature binnen krijgen.