Rode draad door dit opleidingsproject is de gedachte om schilders op te leiden, ze perspectief te bieden zodat ze duurzaam inzetbaar blijven. ‘Natuurlijk is er sprake van arbeidskrapte,’ legt Hein Polinder, directeur Schildersvak-opleiding Zutphen uit, ‘Wat we niet willen: even snel in een personeels-behoefte voorzien.’ Joey Krabben van Opstap Personeelsdiensten vult aan: ‘Niet even snel een paar extra handjes leveren, maar jarenlang in deze mensen investeren zodat ze op een steeds hoger niveau als vakvolwassen schilder inzetbaar zijn. Dat is goed voor de schildersbedrijven, voor de sector en niet in de laatste plaats voor de mensen zelf.’

statushouders

Foto: De gemiddelde leeftijd van deze trotse statushouders is 35-plus


De gemiddelde leeftijd van deze trotse statushouders is 35-plus
Voordat het project startte, zijn Polinder en Krabben niet over één nacht ijs gegaan. Beiden hanteren daarbij de menselijke maat. Polinder: ‘Daarin hebben we elkaar duidelijk gevonden. We willen de deelnemers toekomstperspectief bieden. Sowieso staat in ons beleidsplan, al in de tijd van Spos Oost-Gelderland, later Schilder^sCool Zutphen en nu Schildersvakopleiding Zutphen, dat we jaarlijks minimaal vijf mensen met geringere kansen op de arbeidsmarkt een stageplaats bieden. Dat is ontstaan uit het speciaal onderwijs. Nu hebben we dat wat breder gedefinieerd.’
Krabben: ‘Opstap sluit bij dit beleidsplan aan. We zijn een commercieel bedrijf met een sociale insteek.’ Deze intenties hebben Polinder en Krabben als een soort van convenant naar elkaar uitgesproken.


In hun netwerk spreken Polinder en Krabben met gemeentelijke instellingen, opleidingsinstanties, en in dit geval ook met Vluchtelingenwerk: wat ze voor vluchtelingen met een erkende status kunnen betekenen. Omdat taalvaardigheid een belangrijke voorwaarde is om in aanmerking te komen voor een stageplaats, is vastgesteld dat deelnemers hun inburgeringstraject al achter de rug moeten hebben.


Krabben: ‘Niet alleen vanwege de communicatie op de werkvloer, maar ook omdat de inburgering qua scholing te veel tijd zou innemen tijdens de proefplaatsing gedurende twee maanden en de stageduur erna.’


Polinder: ‘Ook inventariseer je, onder andere via Vluchtelingenwerk, hoe het schildersvak in bijvoorbeeld Syrië is georganiseerd. Daar maken stucwerk en interieurverzorging ook deel uit van het beroep. Omgekeerd kennen ze daar geen houtrotreparaties en gelden totaal andere normeringen voor onder andere het plaatsen van glas. Uit het profiel dat daar uit ontstaat, stel je een plan op en nodig je een aantal gegadigden uit die aan het profiel voldoen voor een inzetbaarheidstest in onze werkplaats, in dit geval, verspreid over een half jaar, dertig statushouders.’
Daar wordt gekeken over welke vaardigheden ze al beschikken. Polinder: ‘Verder kun je redelijk snel de motoriek, coördinatie en affiniteit inschatten.’ Van de dertig kandidaten met enige schilderachtergrond blijven uiteindelijk acht deelnemers over, een overzichtelijk aantal voor deze pilot. Een deel van de ‘afvallers’ zal in een later stadium alsnog in aanmerking komen voor het tweede traject.


statushouders1

Foto: Schildersvakopleiding Zutphen

Om kostenneutraal te kunnen scholen, betalen deelnemende bedrijven bij een proefplaatsing van twee maanden tien euro per uur. De gemeente draagt bij met een loonkostensubsidie en een klein deel is door werkgeversorganisatie OnderhoudNL vrijgemaakt uit de bedrijfstakheffingen. Niet te verwarren met de subsidie uit de sectorgelden voor de 6-weekse cursus voor zij-instromers.
Ondertussen lobbyt Krabben bij bedrijven al over de mogelijkheid deze mannen in een later stadium aan zich te binden: ‘Daarbij valt op dat sommige bedrijven heel bewust de mvo-insteek kiezen(maatschappelijk verantwoord ondernemen), maar er zijn ook bedrijven die huiverig zijn voor de reactie van hun opdrachtgevers. Door de goede voorbeelden de komende tijd te laten zien, gaat zoiets in een regio wel leven. Bovendien zal de druk van de arbeidskrapte alleen maar toenemen.’


Gekozen is voor een projectmatige aanpak onder begeleiding van een ingehuurde leermeester, in dit geval in Apeldoorn waar de ruimten in een oud pand voor een nieuwe opleiding autotechniek voor ROC Aventus moeten worden opgeknapt. Polinder: ‘Dat is intensief opleiden: materiaalkennis, vakjargon, begripsvorming, systeemopbouw, techniek, kleurenleer. Kortom, alles wat een schilderleerling in de praktijk tegenkomt. Dit alles ondersteund met Nederlandse les op de werkvloer. Leg maar eens uit wat “dun opzetten” betekent en wat “heilige dagen” zijn. Voorwaarde daarbij is ook dat leerlingen onderling Nederlands met elkaar spreken om de taal nog beter onder de knie te krijgen.’


Na de proefplaatsing(en) voor de duur van ongeveer twee maanden volgt individuele plaatsing over een langere periode bij de regionale schildersbedrijven. Krabben: ‘Nogmaals, we gaan voor continuïteit. Niet voor het oplossen van een tijdelijk personeelsprobleem. Dat betekent goede afspraken maken met bedrijven. Polinder: ‘Bovendien, die mannen hebben jonge gezinnen. Ze moeten in hun onderhoud kunnen voorzien. Wij helpen ze daarbij. We bieden vooruitzicht door duurzaam te scholen. Het werkt. Je voelt de waardering.’

 

16 mrt 2018